Obchodní podmínky

 

 

I. Úvodní ustanovení
Předmět koupě
I.1 Prodávající, kterým je podnikající právnická osoba:
Ačkofit s.r.o.
sídlem: Sedlnice 495, 742 56 Sedlnice
IČO: 06575765, spisová značka: C 72373 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Email: info@ackofit.cz Web: www.ackofit.cz, provozovna: Hlavní třída 2326 Frýdek Místek (otevírací doba: po – pá 6:30 – 21:00 hod., sobota 7:00 – 15:00 hod, dle objednávek) se dle § 2079 občanského zákoníku zavazuje poskytnout kupujícímu (nebo také zákazníkovi či klientovi), kterým jste Vy, předmět koupě a kupující se zavazuje ho převzít a zaplatit kupní cenu v českých korunách.

Otevírací doba: po – pá 6:30 – 21:00 hod., sobota 6:30 – 15:00 hod., dle objednávek. Provozova- tel sportovního zařízení „Áčkofit studio“, si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit či upravit provozní dobu v odůvodněných případech. To platí zejména jak z důvodu nezbytných oprav a údržby, které se neslučují se zachováním běžného a pro návštěvníky komfortního provozu, tak i za
situace způsobené vyšší mocí (např. havárie vodovodního řádu, vytápění a podobné vnější vlivy)

I.2 Předmět koupě
Zákazník zaplacením kupní ceny získává službu tzv. péči o tělo – využívající metodu EMS – „Elektro Myo Stimulace“ svalů za pomoci originálního přístroje Miha-bodytec®, dále jen „EMS trénink“.

 

II. Práva a povinnosti

II.1 Zakoupením této služby na základě objednávky, tedy vyplnění a potvrzení objednávkového formuláře na webu nebo vyplněným dotazníkem přímo ve studiu, včetně udělení souhlasu se zněním obchodních podmínek, se pro Vás tyto obchodní podmínky stávají závaznými. Objednávka upravuje výši kupní ceny, způsob i formu platby, které si zákazník zvolil.

II.2 Způsob doručení služby
Klient využije službu osobně v předem zarezervovaném termínu – tj. v daný den, čas i provozovně prodávajícího v podobě absolvování tréninku na přístroji Miha-bodytec®.

II.3 Informace o průběhu a formě samotného tréninku je volně a veřejně dostupná na webových stránkách prodávajícího.

II.4 Na všechny platby vystaví prodávající kupujícímu doklad – fakturu nebo zjednodušený daňový doklad. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

II.5 Způsob úhrady kupní ceny
Zákazník si může zvolit variantu platby za hotové nebo pomocí platebního terminálu osobně ve studiu.

II.6 Klienta lze rezervovat na další termín jen v případě řádně uhrazené částky za vybrané služby.

II.7 Lhůta na zrušení termínu tréninku je 24 hodin. V opačném případě klient hradí plnou částku za trénink, dle aktuálního ceníku. Zrušení tréninku je možné pouze on-line na svém zákaznickém účtu nebo na email info@ackofit.cz ve stanovené lhůtě 24 hod. před tréninkem.

 

III. Odstoupení od smlouvy

III.1 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem na info@ackofit.cz).

Oznámení o odstoupení od smlouvy musí obsahovat: jméno, příjmení, adresu, email, text: „Odstupuji od nákupu této služby.“

III.2 Důsledky odstoupení od smlouvy
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi dle tohoto propočtu. V případě žádosti o vrácení peněz za nedokončené služby Vám budeme účtovat cenu za 1 trénink EMS dle ceníku. Tedy propočteme, kolik skutečně bylo čerpáno tréninku z Permanentky za cenu 1 trénink EMS, tedy ne zvýhodněnou v Permanentce, a rozdíl vrátíme. Nelze požadovat vrácení za jakékoli bonusové tréninky v akci k permanentce.

 

IV. Ochrana osobních údajů

IV.1 Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte při nákupu, používáme k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

IV.2 Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

IV.3 Možnost odhlášení
Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

 

V. Závěrečná ustanovení

V.1 Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit. Změna podmínek bude kupující mu oznámena obvyklým způsobem, zpravidla emailem.

V.2 Tyto obchodní podmínky platí od 1.2.2018